Nils Erik Wickberg -rahasto on Teknillisen korkeakoulun pitkäaikaisen rakennustaiteen historian ja tyyliopin professorin Nils Erik Wickbergin perinnölle perustettu rahasto. Rahaston pääasiallisena tavoitteena on edistää arkkitehtuurin historian opetusta ja tutkimusta.

FI