Milloin

27.10.2022 13:00 – 18:00

Missä

Kandidaattikeskus
Aalto-sali (A-Sali, Otakaari 1)

Tapahtuman kieli

englanti

Acte I

chair Panu Savolainen

 

  

 

 

 

  

 

Acte II

chair Antti Lehto

13.00

 

13.15

 

13.30

 

14.00

 

14.30

14.30

 

15.00

 

16.15

 

17.30

Panu Savolainen, Professor (tt), History of Architecture, Aalto University
  Welcome and Prolegomena
Antti Lehto, Professor (tt), Housing design, Aalto University
  Introduction to the theme of the day
Ella Müller, Architect
  Modern architecture and waste – a historical perspective
Iida Kalakoski, Architect, university teacher, Tampere University
  Built Heritage and Circular Economy

Coffee at the lobby

Havu Järvelä, Architect
  Recycled block of flats
Tina Ekener, Architect, baubüro in situ, Basel
  Building with the existing: reuse in Architecture
Daniel Abramson, Professor, History of Art & Architecture, Boston University
  Obsolescence
Drinks and snacks

Maapalloa ja biosfääriä uhkaa ennennäkemätön kriisi, jossa ilmaston lämpeneminen, massasukupuutot ja luonnonvarojen ehtyminen pakottavat meidät muuttamaan elämäntapamme perusteellisesti. Kiertotalous on muotoutunut poliittisessa päätöksenteossa, tutkimuksessa ja yleisestikin yhteiskunnassa mahdollisuudeksi ja tavoiteltavaksi talousmalliksi energiajärjestelmistä kulutustavaroihin. Rakennetun ympäristön kohdalla kiertotalous tarkoittaa uusien luonnonresurssien käytön vähentämistä ja lopettamista. Käytännössä tämä tarkoittaa uudisrakentamisen välttämistä, olemassaolevan rakennuskannan vaalimista sekä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä.

Arkkitehtuurissa kiertotalousparadigma tarvitsee onnistuakseen perinpohjaisen ajattelutapojen, arvojen ja kulttuurisen muutoksen, ei pelkästään laskennallisia ja teknologisia uudistuksia. Ilmastokriisiä ja luontokatoa sekä niiden edellyttämiä toimenpiteitä on verrattu teolliseen vallankumoukseen – ne tulevat muuttamaan ihmiskunnan elinoloja ja hyvän elämän mahdollisuuksia niin perinpohjaisesti. Toisaalta arkkitehtuuri ja rakentaminen voivat olla suunnannäyttäjiä ja laajamittaisen muutoksen eturintamassa. Historian syvissä, laajoissa virroissa arkkitehtuuri on aina edustanut valtajärjestelmien ideologiaa – mutta myös ennakoinut tulevaisuuden maailmaa.

Kiertotalouden idean voi tiivistää kolmeen käskyyn: kieltäydy, käytä uudelleen ja kierrätä. Kaikki ne ovat arkkitehtuurin ydinkymyksiä ja sovellettavissa suunnitteluun. Kieltäytyminen merkitsee purkamisen välttämistä, rakennusten näkemistä sitoutuneen energian varantoina sen sijaan että niitä arvostettaisiin ja arvotettaisiin pelkästään taloudellisten ja historiallisten arvojen lähtökohdista. Uudelleenkäyttö tarkoittaa rakennusten käytön jatkamista sellaisenaan, erikokoisten rakennusrunkojen ja rakenteiden uudelleenkäyttöä paikalla tai uuteen rakennukseen siirrettyinä. Kierrätys on kiertotalouden viimesijainen ratkaisu, sillä siinä materiaalien arvokierrosta säilyy vähiten, kun esimerkiksi betonia murskataan tienpohjiksi.

Vuoden 2022 Nils Erik Wickberg -luennoilla kiertotaloutta lähestytään arkkitehtuurin historian, teorian ja tulevaisuuden käytäntöjen lähtökohdista. Alan tutkijoiden ja käytännön tekijöiden luennot luotaavat niin modernin arkkitehtuurin ja kulutuksen yhteyksiä kuin esimerkiksi uutuuden ja jätteen välistä kytkentää. Kiertotalouden tulevaisuudentekijät luovat näköaloja tulevaisuuteen, jossa voimme ymmärtää ja nähdä arkkitehtuurin ja suunnittelun sekä sen estetiikan toisin silmin kuin tämän hetken valtavirta.