Sivustoa hallinnoi Nils Erik Wickberg -komitea ja monialainen työryhmä yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin professuurin kanssa.

© Nils Erik Wickberg Committee, Department of Architecture, Aalto University 2021