Nils Erik Wickberg -rahasto on Teknillisen korkeakoulun pitkäaikaisen rakennustaiteen historian ja tyyliopin professorin Nils Erik Wickbergin perinnölle perustettu rahasto. Rahaston pääasiallisena tavoitteena on edistää arkkitehtuurin historian opetusta ja tutkimusta.

 
 
 
Sivustoa hallinnoi Nils Erik Wickberg -komitea ja monialainen työryhmä yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin professuurin kanssa.
 

© Nils Erik Wickberg Committee, Department of Architecture, Aalto University 2021